D E C I Z I E

nr. 1 din 8.11.2016

Societatea MBO AUDIT&ACCOUNTING SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Plopilor nr. 56 ap. 23, inregistrata la ORC sub nr. J12/3815/2016, CUI 36661194, prin Marian Bogdan Ovidiu in calitate de administrator,

IMPUTERNICIM

Prin prezenta, pe Marian Ramona Laura, cu domiciliul in Cluj-Napoca, str. Plopilor nr. 56 ap. 23, identificata cu CI seria KX nr. 937001, CNP 2760204120662, avand calitatea de asociat, sa aiba drept de utilizare in aplicatia REVISAL pentru societatea MBO Audit&Accounting SRL.

In acest sens, solicitam Inspectoratului Teritorial de Munca un nume de utilizator si parola pentru Marian Ramona Laura.

Administrator,

Marian Bogdan Ovidiu